Nacionalna kampanja za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva

216

RAVNOPRAVNO RODITELJSTVO KLJUČNO ZA RAZVOJ DJECE, DOBROBIT RODITELJA I STVARANJE OBITELJSKE RAVNOTEŽE

Danas je u Zagrebu održana konferencija za medije povodom predstavljanja Nacionalne kampanje za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva, koju provodi Središnji državni ured za demografiju i mlade (SDUDM) u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca.

Nastavno na Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je stupio je na snagu 1. siječnja 2023. godine, SDUDM je pristupio pripremi kampanje za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva, kojom se želi dodatno senzibilizirati javnost o važnosti ravnopravnog sudjelovanja oba roditelja u odgoju djece te potaknuti korištenje očinskog i roditeljskog dopusta, odnosno aktivno uključivanje očeva u brigu o djeci.

O pripremi i samoj provedbi aktivnosti Kampanje, kao i o rezultatima provedenog istraživanja o stavovima javnosti o roditeljskom i očinskom dopustu govorili su dr. med. Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, mr. sc. Diana Kobas Dešković, MBA, poslovna savjetnica i coach iz područja razvoja poslovanja, organizacijskog razvoja i komunikacija, Kornelija Bojanić, načelnica Sektora za programe i projekte u području demografije i mladih, Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te Mihael Furjan, predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca i predsjednik Uprave PLIVA Hrvatske.

U sklopu projekta napravljeno je istraživanje o roditeljskom i očinskom dopustu*, koje je za SDUDM proveo Ipsos u rujnu 2023. godine, a upravo su rezultati istraživanja dodatno ukazali na potrebu jasnog ukazivanja na važnost poticanja aktivne uloge očeva u odgoju djece te promicanja ravnopravnog roditeljstva kao važnog elementa pravilnog razvoja djeteta, ali i za cjelokupnu dobrobit i sklad obiteljskog života.  

Na konferenciji za medije predstavnici SDUDM-a, podsjetili su na sustav rodiljnih i roditeljskih potpora, uređen Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, broj 152/22), a koji propisuje pravo roditelja i njemu izjednačene osobe koja se brine o djetetu na vremenske i novčane potpore, uvjete i način njihova ostvarivanja i financiranja radi zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i njegova podizanja te usklađenja obiteljskog i poslovnog života.

Ključne stavke koje su naglasili predstavnici SDUDM-a su očinski i roditeljski dopust:

  • OČINSKI DOPUST: Zaposleni ili samozaposleni otac, nakon rođenja djeteta, ima pravo na očinski dopust u trajanju od 10 radnih dana za jedno dijete, odnosno 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istovremenog rođenja više djece. Očinski dopust otac može koristiti najkasnije do navršenih šest mjeseci života djeteta, a za vrijeme korištenja ovog prava, otac ostvaruje naknadu plaće u punom iznosu osnovice za naknadu plaće
  • RODITELJSKI DOPUST (pravo oba roditelja): roditelj nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ima pravo na roditeljski dopust, koji može koristiti do osme godine života djeteta. Roditeljski dopust može se koristiti  8 mjeseci  (za prvo i drugo rođeno dijete), odnosno 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete). Pravo na roditeljski dopust u pravilu mogu koristiti oba roditelja, u jednakom trajanju, odnosno svaki po 4, odnosno 15 mjeseci (ovisno o broju djece), s time da je 2 mjeseca neprenosivo. Pravo na roditeljski dopust roditelji mogu koristiti pojedinačno, istodobno ili naizmjenično, sukladno osobnom dogovoru. Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta (prvih 6 odnosno 8 mjeseci) isplaćuje se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće (100% od osnovice za naknadu plaće), do maksimalno 995,44 eura

Ove potpore ostvaruju majka i otac djeteta i druge osobe koje na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruju roditeljsku skrb, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na svakodnevnu skrb, a više o tome kako koristiti potpore može se saznati na https://demografijaimladi.gov.hr/rodiljne-i-roditeljske-potpore-5913/5913 te nahttps://hzzo.hr/rodiljne-i-roditeljske-potpore.

Ovom je prilikomdr. med. Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade istaknula:

Važnost angažiranosti očeva u odgoju djece i ravnopravne partnerske podjele obiteljskih obveza sporim korakom postaju vrijednosti prepoznate među zaposlenim očevima i u Hrvatskoj. Kampanjom želimo informirati, podržati i potaknuti roditelje na korištenje prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora – društveno je prihvatljivo i poželjno da očevi koriste prava iz sustava rodiljinih i roditeljskih potpora kao i majke. Roditeljima u Hrvatskoj potrebna je podrška na svim razinama, a kako bismo ju doista osigurali, nisu samo važna prava koja roditelji mogu ostvariti temeljem zakona i postojeće usluge skrbi o djeci, već poticajno i podržavajuće okruženje u njihovom privatnom i poslovnom životu. Uporno i kontinuirano zagovaranje i komuniciranje ove teme može pokrenuti promjene koje dugoročno mogu dovesti do zadanog cilja.“

Partner projekta HUP, prema riječima g. Mihaela Furjana, njegovogpredsjednika i predsjednika Uprave PLIVA Hrvatske, u potpunosti je svjestan značaja koji kultura poslodavaca ima na odluke koje donose zaposlenici-roditelji te koliko je za pozitivan doživljaj roditeljstva važna aktivna uključenost oba roditelja. Kao predstavnik poslodavaca i kao roditelj, podržava ravnopravnu podjelu roditeljskih obveza, prilika i mogućnosti te vjeruje da sustavnom edukacijom možemo mijenjati društvo na bolje. HUP će stoga, rekao je Furjan,  kroz izravnu komunikaciju sa svojim članicama, ali kroz javne i medijske nastupe poticati poslodavce da ohrabre svoje zaposlene na korištenje prava koje ima pruža sustav rodiljnih i roditeljskih potpora.

Dodatno o provedenom istraživanju:

*Istraživanje o roditeljskom i očinskom dopustu, za Središnji državni ured, za osiguranje provela je agencija Ipsos u rujnu 2023. godine, na reprezentativnom uzorku (N=600) građana u dobi od 20 do 50 godina s prebivalištem na području Republike Hrvatske, CAWI metodom (On-line anketa s Ipsos panelistima) s temeljnim zaključcima:

  • Ispitanici iskazuju relativno visoku načelnu upoznatost s različitim oblicima prava dopusta nakon rođenja djeteta
  • Uloga očeva u odrastanju djece smatra se važnom, pogotovo nakon 3. godine života djeteta, kada je percipirana podjednakom ulozi majke
  • Ravnopravno roditeljstvo smatra se izuzetno važnim, prvenstveno zbog emocionalnog razvoja djeteta te razvoja odnosa svakog od roditelja s djetetom
  • Za razliku od očinskog dopusta, roditeljski dopust očevi relativno rijetko koriste, ali je visok interes za korištenje u potencijalnoj novoj prigodi, ali ne nužno u istoj količini kao majke. Glavna barijera korištenja je potencijalni financijski gubitak
  • Očevi koji su imali iskustva sa roditeljskim dopustom kažu da su većinom imali pozitivne reakcije kolega, ali se generalno smatra da očevi koji koriste roditeljski dopust često imaju problem s poslodavcima, u većoj mjeri nego majke

FOTO: PROMO

Sve naše priče s portala čitajte na Samo dobre priče.

Čitajte i naše portale MOJE VIJESTI te NOVI PORTAL.

PR agenciju Redakcija pratite i na Facebooku te Instagramu.