Pohvalno za Zelinu: Napreduju radovi koje mnogi s nestrpljenjem čekaju

757

„Srce“ – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji provodi EU projekt „Okruženje za samoostvarenje/Self-realization environment“.

Njime se planira izgradnja zgrade za organizirano stanovanje i boravak osoba s invaliditetom te prostora za radne aktivnosti, sa svrhom prevencije institucionalizacije te doprinosa razvoju mreže izvan institucijskih usluga i službe podrške u zajednici – Gradu Svetom Ivanu Zelini i okolnim gravitirajućim područjima.  

Radovi na izgradnji započeli su krajem lipnja ove godine i za sada napreduju u planiranoj dinamici. Trenutno su u tijeku betonski i armirano-betonski radovi. Iščekujući dan kada će objekt biti izgrađen, članovi Udruge zajedno sa zaposlenicima, obrtnicima i poslodavcima iz zajednice, uspostavljaju nove modele suradnje koji omogućavaju osobama s invaliditetom uključivanje u radne aktivnosti.

„Inovativni modeli razvoja radnih aktivnosti“ naziv je seta aktivnosti koje Udruga Srce provodi u suradnji s lokalnim poslodavcima, a  s ciljem zadovoljavanja radnih potreba osoba s invaliditetom, te stjecanja neophodnih znanja i vještina za obavljanje jednostavnih poslova. Ti poslovi obuhvaćaju redovne poslove koji se svakodnevno moraju obavljati, kao što su održavanje higijene poslovnih prostora, slaganja pribora u salonima ili pospremanja stolova u ugostiteljskim objektima. Tu su još i radne aktivnosti uređenja okoliša kao što su obrezivanje voćaka, košnja trave ili šišanje živice.

Tako osobe s invaliditetom, posredstvom Udruge, obavljaju razne poslove u frizerskim salonima i ugostiteljskim objektima lokalnih poslodavaca u Gradu Sveti Ivan Zelina. „Na taj način ostvaruju svoju participaciju u životu zajednice, naši članovi imaju kvalitetnije socijalne kontakte, a najveća vrijednost je što svatko od njih osobno doživljava svoje postignuće“, kaže predsjednica Udruge Đurđa Penava. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom priznaje pravo na rad osoba s invaliditetom na jednakoj osnovi s drugima, što uključuje mogućnost zarađivanja za život od rada, slobodno odabranog i prihvaćenog na tržištu rada i u radnom okruženju koje je otvoreno, uključujuće i dostupno osobama s invaliditetom.

Svoje pravo na rad osobe s invaliditetom – članovi Udruge ostvaruju i kroz inkluzivno volontiranje. „Volonterstvo je samo po sebi jedan od vrlo snažnih elemenata u razvoju društva koje osnažuje pojedince, izgrađuje njihovu solidarnost i samouvjerenost. Našim članovima ono je prilika za razvoj novih vještina.“  Volonterski programi koji uključuju osobe s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom razbijaju predrasude i stereotipe te pomažu u razumijevanju njihovih potreba i ponašanja. „Članovi sudjeluju u raznim kreativnim radionicama i radom na lokalnoj radio postaji, pa tako uče nove stvari, šire svoje okruženje, stvaraju nove prijatelje i izgrađuju se osobno i profesionalno“, naglašava Penava. Udruga Srce jedini je pružatelj socijalnih usluga za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom na području Grada Sveti Ivan Zelina i Općine Bedenica, te trenutno okuplja 280 članova, od kojih je 169 aktivnih korisnika, i svojim djelovanjem doprinosi prevenciji institucionalizacije od početka svojeg djelovanja 2005. godine.

Projekt se provodi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. sklopljenih s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opći cilj ovog projekta je prevencija institucionalizacije kroz unaprjeđenje socijalne infrastrukture za organizirano stanovanje. Svrha je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje, uređenja i opremanja zgrade za organizirano stanovanje osoba s invaliditetom sa krajnjom svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije.

FOTO: PROMO

Redakciju pratite i na Facebooku te Instagramu.