Ovako to izgleda kada zgradu energetski obnovite

910


Povodom završetka energetske obnove zgrade Područnog ureda Peščenica, danas, 24. ožujka 2022., je održana konferencija za medije. Na konferenciji su sudjelovale pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Melita Borić te voditeljica projekta Nataša Kelava.

Projekt energetske obnove zgrade PU Peščenica proveo se je prema Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. sklopljenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt se sufinancira i provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U program energetske obnove zgrada javne namjene Grada Zagreba uključene su 134 zgrade ukupne grijane površine od 463.000 m2 kod kojih je prethodnom analizom utvrđeno da im je potrebna energetska obnova. To su zgrade obrazovnih i zdravstvenih ustanova, javne uprave, domovi za starije osobe kao i sportske i kulturne ustanove. Za energetsku obnovu tih zgrada planirana je investicija od 805 milijuna kuna a sredstva se povlače iz više izvora financiranja kao što su  EU fondovi i povoljna kreditna sredstva“, rekla je pomoćnica pročelnice Melita Borić. „Do sada je završena obnova na 75 zgrada sa kojom smo smanjili potrošnju toplinske energije za više od 18.000 MWh/godišnje i smanjili emisije CO2 za 5.700 t/godišnje što je vrlo značajno sa ekološkog i ekonomskog aspekta“, naglasila je Borić.


Projekt energetske obnove zgrade PU Peščenica provodi se od travnja 2019, a radovi na energetskoj obnovi započeti su u travnju 2020. te završeni u ožujku 2022.. Vrijednost projekta je 18.847.861,00 kn, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u  iznosu od  8.677.301,00 kn.

Područni ured Peščenica je administrativni ured za područje gradske četvrti Peščenica – Žitnjak za opću upravu, obrazovanje, prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te mjesnu samoupravu.

„Zgrada PU Peščenica izgrađena je početkom 80-ih godina 20. stoljeća i ima multifunkcionalnu namjenu. U okviru građevinsko-obrtničkih radova izvedene su toplinske izolacije zidova i krova, te je zamijenjena postojeća drvena stolarija sa energetski učinkovitom novom aluminijskom ili PVC stolarijom s dvostrukim ili trostrukim IZO staklom. U strojarskom djelu radova, zamijenjena je postojeća kotlovnica novom te je instalirana dizalica topline. Osim toga, postavljena je ventilacija sa rekuperatorima. Postojeća rasvjetna tijela zamijenjena su s energetski učinkovitom LED rasvjetom, te su izvedeni radovi na postavljanju elektroinstalacija za nova strojarska postrojenja“, kazala je Nataša Kelava.

Provedbom energetske obnove zgradedovelo je do smanjenja godišnjih potreba za toplinskom energijom za grijanje za preko 64%, odnosno 221 MWh godišnje, te smanjenja ukupne emisije CO2 za 108 t/godišnje (82,90%).

FOTO: PROMO

Redakciju pratite i na Facebooku te Instagramu.