Ovako će izgledati tri najmodernije učeće tvornice u Zagrebačkoj županiji

2186

Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu –Industrija 4.0 je integralni projekt kojeg kao prijavitelj provodi Srednja strukovna škola Velika Gorica, a koji se financira sredstvima EU (ESF i EFRR uz sufinanciranje Zagrebačke županije), ukupne vrijednosti više od 100 milijuna kuna.

Riječ je o dva projekta, od kojih je jedan vezan uz uspostavu infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti kroz izgradnju triju centara izvrsnosti u sektoru strojarstva na tri lokacije, dok je drugi projekt vezan uz razvoj ljudskih potencijala kroz brojna stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika, modernizaciju i izradu obrazovnih srednjoškolskih programa i programa obrazovanja odraslih.

Srednja strukovna škola Velika Gorica kao nositelj projekta postaje Centar izvrsnosti za CAD/CAM/CNC sustave i 3D tehnologije, Srednja strukovna škola Samobor bit će Centar izvrsnosti za senzoriku, automatiku i obnovljive izvore energije, dok će se u Srednjoj školi Dugo Selo nalaziti Centar izvrsnosti za robotiku.

Regionalni centar kompetentnosti – Industrija 4.0 središte je tehnološke, pedagoške i andragoške izvrsnosti u sektoru strojarstva za područje Zagrebačke županije, susjednih županija i šire okruženje. Svojim obrazovnim i stručnim programima učenja temeljenih na radu potiče i podupire inovativnost, razvoj i primjenu digitalnih proizvodnih tehnologija s ciljem bržeg gospodarskog i svekolikog razvoja Zagrebačke županije i Republike Hrvatske u cjelini.

Industrija 4.0 i digitalizacija poslovanja velika su prilika za hrvatsku industriju i društvo u cjelini kako bi se ubrzano započelo sa zamjenom postojećih sustava Industrije 2.0 i Industrije 3.0 kibernetsko-mehaničkim sustavima Industrije 4.0. Poduzeća u Hrvatskoj primorana su osigurati prelazak na Industriju 4.0 kako bi se pozicionirala na tržištu EU i svijeta jer će u suprotnom doći do zaostajanja društva, propadanja poduzeća i industrijskih grana, siromaštva i izolacije.

Centar razvija postojeće i nove obrazovne programe i sadržaje srednjoškolskog obrazovanja i cjeloživotnog učenje koristeći organizacijske oblike i digitalne platforme za suradnju svih dionika u obrazovnom procesu kako bi se programi i sadržaji što kvalitetnije usklađivali s potrebama industrije i tržišta rada, standardima HKO-a i učenicima s poteškoćama.

Rezultat projekta – Nova zanimanja i modernizacija programa obrazovanja

Novo zanimanje (5. HKO) :  Specijalist 3D tehnologija (3D mjeriteljstvo – 3D modeliranje – 3D printanje)

Izrađen standard zanimanja i standard kvalifikacija

Modernizacija 8 redovnih programa obrazovanja

  • strojarski računalni tehničar; tehničar za mehatroniku; tehničar za vozila i vozna sredstva; CNC operater; automehaničar; instalater kućnih instalacija/instalater grijanja i klimatizacije; strojobravar/bravar; zrakoplovni tehničar
  • 10 individualiziranih programa za učenike s teškoćama
  • 10 individualiziranih programa za osobe s invaliditetom (OSI)
  • 6 neformalnih programa obrazovanja odraslih
  • Karijerni centar na razini RCK Industrija 4.0

         

Program 1. stručne konferencije

9,00-9,20      Prijava sudionika

9,20-9,30      Pozdravni govori

9,30-9,50      Predstavljanje projekta „Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u

                       strojarstvu-Industrija 4.0“ –  Miroslav Antolčić, dipl. ing., ravnatelj SSŠ Velika Gorica i                 

                       mr.sc. Krunoslav Pilko, glavni koordinator projekta

9,50-10,15 prof. emerit. dr. sc. Ivica Veža, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split

                    „Izazovi za obrazovne ustanove u doba Industrije 4.0“

                         Osnove Industrije 4.0,  potrebne kompetencije osoblja za uvođenje Industrije 4.0 i                                                      

                         iskustva obrazovanja u laboratoriju Tvornica za učenje (Learning Factory) na FESB-u, Split.

10,15-10,40prof. dr.sc. Nedeljko Štefanić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

                        „Transformacija strukovnog obrazovanja u uvjetima Industrije 4.0“

                          Potreba usklađivanja obrazovnih programa i nastavnih metoda poučavanja u strukovnom          

                          obrazovanju prema zahtjevima i potrebama tržište rada u uvjetima Industrije 4.0.

10,40-11,05   Filip Valjak mag. ing. i Nikola Horvat mag. ing., Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

                      „CAD modeliranje prema kriteriju aditivne proizvodnje“

                           Aditivna proizvodnja omogućuje Izradu najkompleksnih geometrijskih oblika što predstavlja nove 

                           izazove u CAD oblikovanju proizvoda prema kriterijima aditivne proizvodnje.

                      „Inženjerska kolaboracija u virtualnoj stvarnosti“

                           Kolaboracija u virtualnoj stvarnosti ima primjenu u različitim inženjerskim kolaborativnim

                           aktivnostima, uključujući generiranje novih rješenja, preglede konstrukcije i inženjerske edukacije.

11,05-11,20   Pauza za osvježenje

11,20-11,45  Ivan Marceković, dipl. ing., TEH-CUT d.o.o., Velika Gorica

                      „Industrija 4.0 u metaloprerađivačkoj industriji“

                           Digitalizacija i automatizacija proizvodnih procesa u metaloprerađivačkoj industriji u uvjetima          

                           Industrije 4.0.

11,45-12,10   Amir Šećerkadić, dipl. ing., IZIT d.o.o. Sveta Nedelja

                      „Promjena kao konstanta strukovnog obrazovanja“

                           Poslovno okruženje industrije današnjice i promjena paradigme srednjeg strukovnog 

                           obrazovanja današnjice i budućnosti.

12,10-13,00   Panel rasprava i zaključak konferencije

13,00-13,30   Prigodni domjenak  

Praćenje Konferencije bit će omogućeno i izravno putem interneta:

https://us02web.zoom.us/j/84458624050
Meeting ID: 844 5862 4050

FOTO: PROMO

Redakciju pratite i na Facebooku te Instagramu.