Inovativni i samoodrživi sistem zarobljavanja CO2 doprinosi ostvarenju EU cilja o kimatskoj neutralnosti

601


Hrvatski projektni konzorcij sastavljen od Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, Dubrovačko-neretvanske županije i Javne ustanove Rera SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s talijanskom Regionalnom agencijom za prevenciju, okoliš i energiju Emilia Romagna (ARPEAE) provodi projekt Green Economy – GECO2 u sklopu programa  INTERREG V-A CBC Italija-Hrvatska 2014. – 2020. u području Sigurnosti i otpornosti. Projekt se provodi od 01.01.2019. do 31.05.2022.

Program ima za cilj uvesti inovativne mjere za praćenje i nadoknađivanje emisija CO2 kroz učinkovitu prekograničnu suradnju u nacionalnu provedbu. Program izravno uključuje poljoprivredni sektor, potičući ga na usvajanje održivih poljoprivrednih praksi i povezivanje s industrijskim i uslužnim tvrtkama kako bi se osigurao početak dobrovoljnog tržišta ugljičnih kredita, uz dobitke i s ekonomskog i ekološkog stajališta.  

Danas, 03. prosinca 2021. godine konzorcij je u Zadru održao konferenciju kako bi se predstavnici nacionalnog sektora informirali o aktivnostima koje proizvode ili smanjuju ispuštanje CO2 u atmosferu te koja je buduća cijena emisije stakleničkih plinova. Europska unija je objavila zakonodavni paket „Fit for 55“, ključni element Europskog zelenog dogovora, kojim predviđa smanjenje emisije stakleničkih plinova za 55% do 2030. godine, a cijela Europa bi do 2050. godine trebala postati klimatski neutralna. Riječ je o velikom izazovu za sve zemlje članice.  „Emisija stakleničkih plinova i klimatske promjene ključna su tema na razini Europske unije. U ovaj vrlo ambiciozan EU plan uključena je i Hrvatska.  Postoji cijeli niz mjera, aktivnosti i projekata koji prate ovaj cilj, a kroz koji se obvezuje cijeli niz sektora, s obzirom na horizontalnost zelenih politika. Krajnji cilj je Europu učiniti zelenom i održivom“, rekao je državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić. Zadnjih smo godina svjedoci rapidnih klimatskih promjena, a trenutni pristup razvojnom putu je neodrživ. „Stav Europske unije je da ukoliko se sada ne napravi nagli zaokret, u sljedećem desetljeću će život globalno postati neodrživ. Setom mjera podupirat će se brojni sektori u tranziciji prema zelenom. Nikad više sredstava nije bilo dostupno za podupiranje kako javnog tako i privatnog sektora – do sada smo imali 10,7, a sada preko 25 mlrd eura od čega veliki dio sredstava ide u zeleno.“ Hrvatska ima dobar udio obnovljivih izvora energije, no kod recikliranja otpada smo ispod prosjeka EU. „U emisiji stakleničkih plinova smo u prosjeku EU, a plan nam je da do 2030. godine budemo na 65%“, naglasio je Erlić.


GECO2 usmjerit će industriju i potrošače prema novim mogućnostima zelenog tržišta te pomoći lokalnoj upravi da poboljša strategije za borbu protiv klimatskih promjena. Voditelj INTERREG projekta iz talijanske ARPAE Antonio Cinti rekao je kako su u projekt uključena dva poljoprivredna sektora – vinogradarstvo i voćarstvo. „Poljoprivrednici eksperimentiraju o mogućnostima dobivanja ugljičnih kredita na temelju zarobljavanja CO2. S obzirom da još uvijek nema zakonskih mogućnosti za ostvarivanje ovakvih prava, napravili smo jedini takav projekt u svijetu u sektoru poljoprivrede. Jako je važno raditi na smanjenju proizvodnje CO2, s obzirom na stanje klimatskih promjena.  Cilj nam je stvoriti sistem koji sam sebe održava u poljoprivrednom i ekonomskom smislu. Na taj bi način poljoprivrednici dobili još jedan dodatni izvor prihoda. Tvrtke bi dobile novi alat za povećanje dodatne vrijednosti vlastite proizvodnje, ali i marketinške vrijednosti. Na kraju dolazimo do zatvorenog ciklusa u kojem su svi zadovoljni“, istaknuo je Cinti.

GECO2 projekt namjerava intervenirati kroz multilateralni pristup na način da oporavi  sposobnost i poveća prilagodljivost na klimatske promjene na način da uspostavi regionalni sustav za monitoring, koji prikuplja podatke o otpornosti, emisijama  i apsorpciji  stakleničkih plinova uvodeći te promovirajući inovativne politike i tehnike za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena.  „Kroz ovaj projekt želimo ponuditi inovativne metode i alate kako bi apsorpcijom CO2 u sektoru poljoprivrede utjecali na bolje okolišne politike te na čišći i zdraviji okoliš“, kazala je zamjenica ravnatelja AGRRA-e Ivana Dević. „Što se više poljoprivrednici okreću prema ekološkoj proizvodnji i što više poštuju agrookolišne i agrotehničke mjere, zarobljavaju veću količinu CO2. Zarobljeni CO2 mogli bi novčano valorizirati pa bi kroz takav način poticanja zajednički mogli imati zdraviji okoliš“, istaknula je Dević. U bazu projekta trenutno se unose svi prikupljeni podaci te će se u ožujku sljedeće godine predstaviti koliko se to CO2 zarobilo tijekom projekta tj. za koliko se okoliš učinio čišćim i boljim. „Želimo postaviti metodologiju koja bi mogla biti primjenjiva u novom programskom razdoblju. U razgovorima smo sa donositeljima politika, kako bi ovo postalo strateška smjernica koja bi se mogla „preliti“ na sve poljoprivrednike Europske unije.“

Inovativna ideja GECO 2 projekta je povezati  ove hitne mjere sa stvaranjem, na prekograničnoj i međunarodnoj razini, dobrovoljnog ugljičnog tržišta, sposobnog da okolišne mjere budu održive i u ekonomskog pogledu.

Partneri na projektu su:

  • Internacionalni Centar za napredne Mediteranske agronomske studije – Mediteranski agronomski studij Bari (IT)
  • Regija Molise (IT)
  • Regija Marche (IT)
  • Legacoop Romagna (IT)
  • Dubrovačko-neretvanska županija (HR)
  • Javna ustanova  Rera S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
  • Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (HR)

FOTO: PROMO

Redakciju pratite i na Facebooku te Instagramu.