TREBAJU POMOĆ: Među njima je i žena koja je otplatila tek treću ratu kredita

1237


Nakon razornog potresa koji je pogodio područje Siska, Petrinje i Gline Hrvatska komora fizioterapeuta pozvala je sve svoje članove da prijave štetu Komori kako bi pomogli fizioterapeutima čiji su domovi uništeni ili oštećeni potresom.

„Kao što smo pomogli zagrebačkim fizioterapeutima nakon potresa u proljeće prošle godine, tako smo odmah krenuli pomoći kolegama na području Siska, Petrinje i Gline“, kaže Mirjana Grubišić, predsjednica HKF.

Izrađen je obrazac za prijavu štete od potresa i objavljen na web stranici Komore i Facebook stranici Komore, putem kojeg svatko od članova Komore prijavljuje štetu. Analizom broja prijava oštećenja utvrđeno je da je puno veći broj fizioterapeuta pretrpio stradanje nego u zagrebačkom potresu te je Izvršni odbor donio ovaj put odluku da se pokrene humanitarna akcija širih razmjera pod nazivom „Veliko srce za fizioterapeute stradale u potresu“ te je otvoren žiro-račun za posebne namjene – donacije u svrhu pomoći.


Do sada se za pomoć prijavilo 30 fizioterapeuta od kojih je četvero stambeni objekt dobio crvenu oznaku, znači totalno neupotrebljiv i za rušenje. Među njima je i stan mlade fizioterapeutkinje koja je tek otplatila treću ratu kredita.

Ukupna procjena vrijednosti štete još nije procijenjena jer na većini objekata još statičari nisu obavili preglede, ali šteta je evidentno  velika. 

Ovim putem iz Komore fizioterapeuta pozivaju sve kolege koji su pogođeni potresom, a koji se do sada nisu prijavili, da to učine na web stranici Komore, kako bi dobili pomoć.

Ambulanta fizikalne terapije u Petrinji je totalno razrušena i zatvorena i dobila je crvenu oznaku objekta te do daljnjega se svi pacijenti preusmjeravaju u Opću bolnicu Grada Siska. Dvije trećine ambulante fizikalne terapije u Općoj bolnici Grada Siska je također pod crvenom oznakom.

Svi fizioterapeuti žurno rade na tome da ostatak objekta bude u potpunoj funkciji kako bi fizikalna terapija bila dostupna svim pacijentima kojima je ona indicirana. Lječilište Topusko je nastavilo sa radom pružanja fizikalne terapije iako u iznimno teškim uvjetima.

S obzirom da se na područjima pogođenim potresom nalazi mnogo naselja s pretežito staračkim stanovništvom, postoji značajna potreba za ponovnom uspostavom ambulante za  fizikalnu terapiju u Petrinji a isto i u Sisku.  Grubišić napominje kako se radi o gotovo 600 pacijenata kojima su dnevno fizioterapeuti pružali usluge liječenja fizikalnom terapijom i to oko 450 u Sisku i oko 150 u Petrinji.

Hrvatska komora fizioterapeuta je u stalnom kontaktu s glavnim fizioterapeutom u Sisku i daje svu moguću logističku podršku kako bi se nesmetano mogla nastaviti pružati usluga fizikalne terapije svim pacijentima kojima je indicirana.

„Kako bi fizioterapeuti mogli pomoći drugima da budu pokretljiviji i zdraviji, sada trebamo zaista pomoći fizioterapeutima kako bi oni mogli neopterećeno i dalje liječiti svoje pacijente – kaže Grubišić, stoga ovim putem molimo sve članove Komore koji nisu oštećeni ovom prirodnom katastrofom a koji imaju volje i žele pomoći da pomognu, isto tako pozivamo sve kolege fizioterapeute iz inozemstva kao i sve ljude dobre volje i imaju mogućnosti da pomognu.“

Donacije u ovu svrhu mogu uplatiti na broj žiro-računa koji je Komora otvorila samo za ove svrhe pod nazivom:

Veliko srce za fizioterapeute stradale u potresu

IBAN: HR98 2340 0091 5111 1209 2

SWIFT: PBZGHR2X

Sva prikupljena sredstva potrošiti će se namjenski, sukladno prijavljenim potrebama i transparentno.

„Sredstva ćemo raspodijeliti za financijsku i materijalnu pomoć, za popravak oštećenih stambenih prostorija, pomoć kod izgradnje ili kupovine novog stambenog prostora, najam privremenog smještaja,  kupovinu nove fizioterapeutske opreme za srušenu ambulantu fizikalne terapije,… kako bi koliko-toliko olakšali i normalizirali situaciju i prilagodili se postojećim potrebama.

Fizioterapeutsku profesiju čine ljubazni, suosjećajni i empatični ljudi koji su uvijek pomagali i pomagat će i dalje  ljudima da povrate svoju pokretljivost, da izliječe probleme koje ih ometaju u njihovoj funkcionalnosti i predodređeni su sa svojim pozivom da stalno pomažu i rijetko su tražili da se njima pomaže, a sad fizioterapeuti više  nego ikad trebaju pomoć, kaže predsjednica HKF-a Mirjana Grubišić.  Potrebno im je omogućiti da imaju krov nad glavom te da osposobe novi prostor ambulantne fizikalne terapije u Petrinji kako bi mogli nastaviti dalje pružati fizikalnu terapiju svojim pacijentima. I zato krećemo u ovu kampanju, koja je u mnoštvu već pokrenutih mala, ali prva u povijesti „za Fizioterapeuta“ i zato značajna i velikog srca“,  dodala je Mirjana Grubišić, predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta

Mnogi fizioterapeuti iz Hrvatske, ali i iz drugih zemalja su već poslali podršku te su otvoreni za pomoć svojim kolegama iz područja pogođenim potresom.

„HKF je članica svjetske organizacije fizioterapeuta „World Physiotherapy“ koja broji 125 zemalja članica, te vjerujemo da će se odazvati mnogi fizioterapeuti diljem svijeta kao pomoć „fizioterapeut-fizioterapeutu“, stoga unaprijed zahvaljujemo svim članovima, kolegama iz inozemstva i svim ljudima dobre volje, u nadi da ćemo udruženim snagama pružiti malu ali nekima značajnu pomoć.“- rekla je na kraju predsjednica Komore, Mirjana Grubišić, magistra fizioterapije.

FOTO: Waves komunikacije

Redakciju pratite i na Facebooku te Instagramu.